Piyasalar

16 Temmuz 2019, Salı tsi
°C

En Sıcak Konular

Prof. Dr. HAYDAR BAŞ


Prof. Dr. HAYDAR BAŞ
26 Haziran 2015

Ehl-i Beyt-4İslam’da halife tayini nasp iledir. Bir kişinin veya bir grubun reyi ile halife tayini yani demokratik yolla bir belirleme söz konusu olamaz.
Kur’an-ı Kerim’de halifenin Allah’ın emri ile seçildiğine dair ayetler bulunmaktadır:
“Ey Muhammed! Hani Rabbin meleklere: Ben muhakkak yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti.” (Bakara, 30)
“Ey Davud! Seni yeryüzünde halife kıldık.” (Sa’d, 26)
“Ey İbrahim! Seni insanlara imam ettim.” (Bakara, 124)
“Ve içlerinden sabrettikleri zaman, emrimizle doğru yola ileten imamları çağıracağız.” (Secde, 24)
Bu ayetlere göre Allah, önderleri nasp ediyor.
“Ey Elçi! Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini duyurmamış olursun.” 
Maide Suresi’nin 67. ayetinin nazil olmasından sonra da Hz. Peygamber, Hz. Ali’yi Allah’ın emriyle halife olarak ilan etmiştir.
Hz. Peygamber’in Hz. Ali’nin hilafetiyle ilgili çok sayıda hadisi bulunmaktadır.
Sünni Muhammed b. Yusuf Genci eş-Şafii, Kifayet’ut-Talib’in 44. babında şu hadisi nakleder: “O, Ali (as), müminlerin sultanıdır; o ondan gelinecek olan kapımdır; o benden sonra halifemdir.”
Sünni Süleyman Belhi, Menakıb’dan naklen şu hadisi nakleder: “Beni nübüvvete seçene ve beni mahlûkatın en üstünü kılan Allah’a and olsun ki, (Ey Ali) şüphesiz sen, Allah’ın kullarına olan hücceti, O’nun sırrının emini ve O’nun kullarının halifesisin.”
Sünni âlimlerden Hafız ebu Nuaym Ahmed b. Abdullah İsfahani’nin Hilyetu’l Evliya adlı eserinin 1. cilt 63. sayfasında Resulullah’tan (saa) şöyle nakledilir: “Ey Ensar topluluğu! Sizleri sıkıca sarıldığınız takdirde asla sapmayacağınız bir kimseye hidayet edeyim mi?” 
Ashap: “Evet, ya Resulullah (saa)” deyince, Hz. Peygamber (saa) şöyle buyurdu: “Sarılmış olduğunuz takdirde delalete düşmeyeceğiniz o kimse (gördüğünüz) bu Ali’dir. Öyleyse benim sevgimle onu seviniz; benim kerametimle ona ikramda bulununuz. Şüphesiz Cebrail, Allah tarafından size söylediklerimi bana emretti.” 
Resulullah (saa) buyurmuştur ki: “Miraç Gecesi beni göğe götürdüklerinde Peygamberleri topladılar, ben de onlarla beraber oturdum. Bir melek gelerek bana şöyle dedi: Allah-u Teala buyuruyor ki, ‘Bu peygamberlerden ne üzere gönderildiklerini sor.’ ‘Ne üzere gönderildiniz?’ diye sorduğumda, ‘Senin peygamberliğin ve Ali bin Ebi Talib’in velayeti üzere gönderildik’ dediler. (Tefsir’i Ebu’l Futuh, c.10, s. 92)
Sünni eserlerden Tarih-i Bağdadi’de de şu hadis rivayet edilmektedir: “Resulullah (saa), Ali’ye şöyle buyurdu: Ey Ali (as)! Allah’tan senin için beş şeyi sordum (istedim), dördünü verdi ve birini men etti.
Bana senin için şunları verdi: kıyamet gününde yer ilk senin üstünden yarılacak. Sen benimle beraber ve Liva-i hamd senin elinde olacak, onu sen taşıyacaksın. Senin benden sonra müminlerin velisi olduğunu bana verdi.” (Tarih-i Bağdadi, c.4, s.339)
Sünni âlimlerden İbn Esir-i Cezri’nin eserinde Ebu Said el Hudri’den şu rivayet vardır: “Resulullah (saa) ahdi bozanlara, adaletten sapıp zulmedenlere ve dinden çıkanlara karşı savaşmamızı emretti. Bizler sorduk ki, ‘Ey Resulullah (saa)! Bizlerin bu toplumlara karşı savaşmamızı emrettin, hangi önder ile onlara karşı savaşalım?’
Resulullah (saa) buyurdu ki: Ali bin Ebu Talib ile beraber onlara karşı savaşacaksınız. Ammar bin Yasir, Ali ile beraberken öldürülecek.” (Usd’ul Gabe fi Ma’firet el Sahabe, s.114)
Sünni eserlerden Menakıb’da Resulullah (sav) buyurdu ki: “Her peygamberin vasi ve varisi vardır; benim vasi ve varisim ise Ebu Talib oğlu Ali’dir.” (Menakıb-i ibn-i Meğazili, s.201)
Sünni Muttaki Hind’in eserinden: 
Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Bana iman edip, beni tasdik edene Ali bin Ebi Talib’in velayetini tavsiye ederim. Her kim onu veliyülemr edinirse beni edinmiş olur ve her kim beni veliyülemr edinirse Allah’ı edinmiş olur. Her kim Ali’yi (as) severse beni sevmiş olur, beni seven ise Allah’ı sevmiştir. Her kim Ali’ye (as) buğz ederse bana buğz etmiştir. Bana buğz eden ise şanı yüce olan Allah’a buğz etmiştir.” (Muntahab’ul-Kenz, Muttakıyy-i Hind, s.32)
Sünni eserlerden Tarih-i Bağdadi’den rivayetle: 
“İbn-i Abbas dedi ki: Resulullah (saa) şöyle buyurdu: Kıyamet gününde biz dört kişiden başka herkes yayandır. Bunun üzerine amcası Abbas ayağa kalkıp şöyle dedi: Bu dört binici kimlerdir, ey Resulullah (saa)? Resulullah (saa) buyurdu ki: Ben Burak’ın üstünde olacağım. Yüzü insan yüzü gibi, yanakları ise at yanağı gibidir... Resulullah (sav) Burak’ı vasf ettikten sonra Abbas dedi ki: ‘Daha kimler ey Resulullah (saa)?’
Resulullah (saa) şöyle buyurdu: Ve kardeşim Salih (as) kavminin kestikleri devesi üzerinde olacak.
Abbas dedi ki: Daha kimler ey Resulullah (saa)? 
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Ve amcam Hamza bin Abdülmuttalib, Allah ve Resulunün (saa) aslanı, şehitlerin seyidi. Benim devemin üzerinde olacak.
Abbas dedi ki: Daha kimler ey Resulullah (saa)?
Resulullah (sav) buyurdu ki: Ve kardeşim Ali (as) cennet develerinin birinin üzerinde olacak. Devesinin ayağındaki aksaklık incidendir, devenin mahmeli ise kırmızı yakuttandır… Ali’nin (as) elinde liva-i hamd olacak ve kendisi, Allah’tan başka ilah yok ve Muhammed onun Resulüdür, diye nida edecektir. 
Hazır bulunan halk diyeceklerdir ki: Bu ancak mürsel bir nebi ya da Allah’a yakın olan bir melektir. Bu sözler üzerine arşın ortasından şöyle bir ses gelecek: Bu (İmam-ı Ali) ne yakın bir melek, ne de mürsel bir nebidir, ne de arşı taşıyandır. Bu Ali bin Ebi Talib’dir. Rabbül âleminin Resulünün vasisidir. Takva sahiplerinin imamı, elleri ve ayakları pak olanların önderidir.” (Tarih-i Bağdadi, s.11, s.112-113) 
Bu ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere hiçbir şüpheye mahal vermeyecek hidayet önderi, Resulullah’ın halifesi ve emiri Ali kerremellahu vechedir.
Allah şefaatinden ayırmasın.
Nübüvvetin sona ermesiyle, velayet dönemi İmam Ali ile başlamıştır ve kıyamet sabahına kadar 12 imamla devam edecektir.Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 2 Nisan 2019 Golan Tepeleri'nden Türkiye'ye
  • 4 Ağustos 2016 FETÖ, Atatürkü neden sevmez?
  • 12 Temmuz 2016 NATO konsepti değişmiyor ya Türkiye?
  • 28 Haziran 2016 Zaman bizi haklı çıkardı: AB dağılıyor
  • 27 Haziran 2016 İmam Hüseyin (a.s.)
  • 17 Aralık 2015 Türkiyenin dostu kaldı mı?
  • 4 Ağustos 2015 Ehl-i Beytin değeri
  • 3 Ağustos 2015 İkinci defa sırtından vurulan Alevi Kürtler
  • 21 Temmuz 2015 Bayramınız mübarek olsun
  • 15 Temmuz 2015 Koalisyon görüşmeleri
  • 13 Temmuz 2015 Kadir Geceniz mübarek olsun
  • 10 Temmuz 2015 Yaraya merhem Milli Ekonomi Modelidir
  • 8 Temmuz 2015 Yeni bir anlayış şart
  • 7 Temmuz 2015 Yunanistan 'Hayır'ın hakkını vermeli
  • 3 Temmuz 2015 MEM çağı başlamıştır
  • 2 Temmuz 2015 MEM çağı başlamıştır
  • 1 Temmuz 2015 Türkiye-Savaş-Rusya
  • 30 Haziran 2015 Ramazana yakışmayan manzaralar
  • 29 Haziran 2015 Yine savaşın eşiğindeyiz
  • 26 Haziran 2015 Ehl-i Beyt-4
  www.sinemalar.com

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  1425215 µs