Piyasalar

22 Temmuz 2019, Pazartesi tsi
°C

En Sıcak Konular

Prof. Dr. HAYDAR BAŞ


Prof. Dr. HAYDAR BAŞ
22 Ekim 2013

Gadir-i Hum Bayramıİslam âleminde Zilhicce’nin 18. günü bayram olarak kutlanmaktadır. Bu bayrama Gadir-i Hum Bayramı denilmektedir. 
Buna göre yarın İslam âleminin Gadir-i Hum Bayramı’dır. Mübarek olsun. 
Hac vazifesinden dönerken Gadir-i Hum denilen mevkide Peygamber Aleyhisselam 124 bin sahabesine Hz. Ali’yi müminlerin emiri olarak tanıtmıştır. 
Resulullah, Arafat’ta irad ettiği hutbede iman ve İslam esaslarını anlatmış, insan haklarını İslam açısından beyan etmiştir. 
Gadir hutbesi ise Allah’ın emri ile Hz. Ali’yi imam tayin ettiğini ümmetine bildirdiği hutbedir. Gadir hadisi, bugünün Sünni dünyasında siyasi gerekçelerle tartışılmak istense de hadiste hiçbir şüpheye yer yoktur. Bu hadis, 220 Sünni âlimin eserinde yer almaktadır. 
Resulullah hac farizasını yerine getirip Medine’ye doğru yola çıktı. Cuhfe’ye varmadan, Gadir-i Hum denilen yere gelindiğinde Cebrail nazil olup, Ey Muhammed, Allah (Azze ve Celle) sana selam ediyor ve şöyle buyuruyor: “Ey Resûl! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et (duyur). Eğer bunu yapmazsan, o takdirde O’nun risaletini (sana gönderdiğini) tebliğ etmemiş (duyurmamış) olursun. Ve Allah seni insanlardan korur.” 
Maide 67. ayetin nazil olması ile Hz. Peygamber sahabelerinin önde olanlarının geriye çağrılmasını, geridekilerin orada toplanmalarını emretti. 
Orada bulunanlara ağaçların altının temizlenmesi ve minber şeklinde taşların üst üste toplanmasını emir buyurdu. İnsanların iyi görebilmesi için üzerine çıktı.  Allah’a hamd-ü sena ederek başladığı hutbesinde altı yerde Hz. Ali Efendimizin müminlerin emiri olduğunu buyurdu. 
Yani Maide 67. ayetin nazil olmasından sonra irad edilen bu hutbe göstermektedir ki, Hz. Ali’nin halife oluşu bizzat Allah’ın emri iledir. Bu hutbenin altı yerinde imamlığın Hz. Ali’nin olduğu belirtilmiştir. 
1-  “Ali b. Ebi Talib, benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir.” 
2-  “Allah Resulünün (sav) halifesi odur. Müminlerin emiri odur. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur.” 
3-  “Ey insanlar! Bu Ali’dir! O benim kardeşimdir, vasim, ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerindeki halifemdir.” 
4- “Ey insanlar! Ben hilafet emrini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum.” 
5- “Ali, Allah tarafından tayin edilen imamdır.” 
6- “Benden sonra Ali, Allah’ın emri ile sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar O’nun evlatlarından olan benim neslimin hakkıdır.” 
Gadir-i Hum hadisinin yer aldığı 220 Sünni kaynaktan bazıları şöyledir: 
1- Zemahşeri, Rebi’ul-Ebrar adlı eserinde.
2- İmam Fahr-i Razi, Erbain’de bütün ümmetin bu hadis üzerinde icma ettiğini söylemektedir.
3- İbn-i Haldun, ‘Tarih’ kitabının mukaddimesinde.   
4- Hatib-i Bağdadi, Tarih-i Bağdadi eserinde. 
5- Nişaburi, Tefsiru’l-Garaib’ul-Kur’an eserinde.  
6- Mir Seyyid Ali Hemadani, Meveddet’ül Kurba eserinde.  
7- İbn-i Kesir, Bidaye, cilt 5, sayfa 212’de. 
8- Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned, cilt 4, sayfa 164, 165, 281’de.  
9- Celaleddin Suyuti, Durrü’l-Mensur’da. 
10- İbn-i Cevzi, Tezkiret’ül-Havass’il-Ümme, sayfa 17’de.  
11- Nesai, Hasais, hadis no: 66, 95, 96’de. 
12- Buhari, Tarih, cilt 1, sayfa 375’de. 
13- Nişaburi, Sahih, cilt 2, sayfa 325’de. 
Sadece Taberi, “El - Velayet fi tarik-i Hadis’il Gadir” adlı eserinde, 70’den fazla şekilde Hz. Peygamber’den (sav) Gadir-i Hum hadisini nakletmiştir.  
Bu kaynakların hepsi Sünni eserlerdir.  
Bütün bu delillerden sonra “Peygamber Aleyhisselam yerine halife bırakmamıştır” şüphesine kesinlikle gerek kalmamıştır. 
Zira İslam itikadında halife tayini nasp iledir. Din kurumunun başındaki kişinin, insanların veya bir şahsın iradesi ile seçilip tayin edilmesi mümkün değildir.  
Böyle bir şeyi kabul edersek, her insan kendi iradesinin üstündeki iradeyi tayin ve tespit edecektir ki, burada bir keyfiyet ortaya çıkar. Bu usul de demokratik bir usul olur. 
İtikadi konularda böyle bir keyfilik söz konusu olamaz. 
Dinimize göre, imamet makamı bir imamı diğerine Allah’ın emri ile miras bıraktığı bir makamdır. 
Nitekim Ehl-i Beyt imamlarının bu konuda pek çok hadisleri vardır: Birini aktaralım... 
Amr b. Eşas şöyle rivayet etti: 
“İmam Cafer’in şöyle dediğini duydum: Siz bizden birinin imamlığı dilediği kimseye vasiyet ettiğini mi sanıyorsunuz? Hayır! Vallahi bilakis bu Allah’tan Peygamberine verilen bir ahiddir. Ehl-i Beyt’ten emaneti alan kişi kendisinden sonrakine aktarmıştır. Derken emir gelip sahibini bulmuştur.” (Kuleyni, Usul-ü Kafi) 
İmametin Hz. Ali’nin ve onun evlatlarının hakkı olduğu ile ilgili İmam Gazali’nin görüşü ile konuya son verelim:  “Fakat hilafet hususunda delil bütün açıklığı ile ortaya çıktı. Ve konu aydınlandı. Cumhur (Müslümanların tamamına yakın çoğunluğu) Gadir-i Hum hutbesindeki hadisin metninde şeksiz şüphesiz tam icma ve ittifak ettiler. Orada Resulullah şöyle buyuruyor: Ben kimin idarecisi isem, Ali de onun idarecisi ve velisidir.” (İmam Gazali’nin Sırr’ul Alemeyn ve Keşfi ma fi’d Dareyn, sayfa 16-18) 
“... Dolayısıyla icmaya ve icma ile sabit naslara aykırı olarak teviller üretmek batıldır. Eğer onun hilafetini kurtarmak için ‘icma hâsıl olmuştu’ derseniz, şüphesiz bu da doğru değildir. Çünkü onun hilafetinde icma yoktur. Nasıl olsun ki? Hz. Abbas ve evlatları, Hz. Ali ve zevcesi Hz. Fatıma ve evlatlarının hiç birisi biat halkasında bulunmadılar. Dahası, Sakife’de bulunanların bile birçoğu muhalefet ederek oradan ayrıldılar.” İmam Gazali, Sırr’ul Alemeyn ve Keşfi ma fi’d Dareyn, sayfa 16-18) 
Yarın Hz. Peygamberin Allah’ın izni ile yerine “halifem” diyerek bıraktığı Hz. Ali Efendimiz hakkında bilgiler vereceğiz…
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 2 Nisan 2019 Golan Tepeleri'nden Türkiye'ye
  • 4 Ağustos 2016 FETÖ, Atatürkü neden sevmez?
  • 12 Temmuz 2016 NATO konsepti değişmiyor ya Türkiye?
  • 28 Haziran 2016 Zaman bizi haklı çıkardı: AB dağılıyor
  • 27 Haziran 2016 İmam Hüseyin (a.s.)
  • 17 Aralık 2015 Türkiyenin dostu kaldı mı?
  • 4 Ağustos 2015 Ehl-i Beytin değeri
  • 3 Ağustos 2015 İkinci defa sırtından vurulan Alevi Kürtler
  • 21 Temmuz 2015 Bayramınız mübarek olsun
  • 15 Temmuz 2015 Koalisyon görüşmeleri
  • 13 Temmuz 2015 Kadir Geceniz mübarek olsun
  • 10 Temmuz 2015 Yaraya merhem Milli Ekonomi Modelidir
  • 8 Temmuz 2015 Yeni bir anlayış şart
  • 7 Temmuz 2015 Yunanistan 'Hayır'ın hakkını vermeli
  • 3 Temmuz 2015 MEM çağı başlamıştır
  • 2 Temmuz 2015 MEM çağı başlamıştır
  • 1 Temmuz 2015 Türkiye-Savaş-Rusya
  • 30 Haziran 2015 Ramazana yakışmayan manzaralar
  • 29 Haziran 2015 Yine savaşın eşiğindeyiz
  • 26 Haziran 2015 Ehl-i Beyt-4
  www.sinemalar.com

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  1674822 µs