Piyasalar

22 Temmuz 2019, Pazartesi tsi
°C

En Sıcak Konular

Prof. Dr. HAYDAR BAŞ


Prof. Dr. HAYDAR BAŞ
4 Mart 2013

Duma'da neler oldu?Geçtiğimiz Çarşamba günü, Rus Parlamentosu Duma'da bendenize ait Milli Ekonomi Modeli'ni anlattık. Konuşmamız Rus Meclis Başkan Yardımcısı, parti genel başkanları, vekiller, siyasi danışmanlar, akademisyenler, iş adamları, iktisat öğrencileri, siyasal bilgiler okuyan talebeler ve farklı fakültelerin öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grup tarafından takip edildi. 
Bağımsız Türkiye Partisi kurmayları da, 100 kişilik bir grupla oradaydılar. 
Milli Ekonomi Modeli, Rus Parlamentosu Duma'da 4 saatlik bir oturumda gündem edildi, dinlendi. Duma'da siyasetçiler tarafından deklare edilen görüşler ile MEM, artık dünyaya kapitalizmin ve sosyalizmin sonunu getiren yeni bir sistem olarak ilan edilmiştir. 
Sosyalizmin kalesi Rusya, kapitalizmi de denemiş ancak her ikisinden de bir netice alamamıştır. Rus Devlet Başkanı Putin, "Milli Ekonomi Modeli uygulanacak" açıklaması ile Milli Ekonomi Modeli'nin gelecek çağlara ışık tutacak, uygulanabilir tek model olduğunu beyan etmiştir. 
Danışman Prof. Dr. Andrei Korotkoi, Putin adına yaptığı konuşmada, Başkan'ın görüşlerini şu şekilde aktarmıştır: "Putin, bir devletin kalkınması için sosyal adaleti sağlayacak, adil paylaşımı verecek, sosyal hakları sunacak, harcama yapan kesime tüketim imkânı tanıyacak, halka huzur getirecek sistem arayışında. Sayın Putin, Milli Ekonomi Modeli bunların hepsini sağladığı için, biz de Milli Ekonomi Modeli'ni uygulayacağız, diyor" şeklinde konuştu. 
Bu konuşma ile Rusya, Milli Ekonomi Modeli'ni hayata geçireceğini dünyaya deklare etmiştir. Programdan sonra yapılan toplantı da, danışman bendenize, "Başkan'ın 'hoş geldiniz' selamını iletmiş ve Putin'in modeli Rusya'da hayata geçireceğini bir kez daha yinelemiştir. 
Meclis Başkan Yardımcısı ve Putin'in en yakın danışmanlarından Jirinovski de -ki bizi davet eden vekildir- "Bizim, Rusya'nın geleceği için sizinle iş birliği yapmamız lazım. Bizim size ihtiyacımız var. Ve mutlaka bunu başarmalıyız" şeklinde konuşarak Milli Ekonomi Modeli'nin Rusya'nın kalkınmasındaki etkisini belirtti. 
Toplantının ardından Sayın Jirinovski'nin odasında gerçekleşen özel görüşmede, iki ülke ilişkileri üzerine yaptığımız ekonomi ve siyaset tahlillerinin ardından, Türk düşmanı olarak tanınan Jirinovski bizlere hitaben "Ne mutlu Türk'üm diyene" demiştir. Liberal Demokrat Parti'nin Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Lisiçkin, "Beraber Sibirya'yı gezelim. Lütfen burası hakkında bize projeler üretin, işbirliği yapalım" teklifini görüşmelerimiz sırasında defaten gündem etti. 
Duma'da gerçekleşen Milli Ekonomi Modeli konuşmasında, dünyaca ünlü iktisatçılar ve iktisat matematikçileri söz alarak tez hakkındaki övgülerini dile getirdiler. 
Duma'da Milli Ekonomi Modeli'nin ne olduğu tartışma konusu edilmemiştir. Konuşulan Rusya'nın Milli Ekonomi Modeli'ne ihtiyacı olduğudur. 
Biz parlamento ziyaretimizde gördük ki, tez burada çok iyi biliniyor. Rusya Parlamentosu'ndan verilen mesaj, kapitalizmin kalesi ABD'yedir. Rusya ABD'ye, "Seni MEM ile tarihe gömdüm" demektedir. 
Prof. Dr. Lebedev, "Ben dünyanın bir numaralı iktisat matematikçisiyim. Bu konuyu bizden iyi bilen yoktur. Milli Ekonomi Modeli'ni kongrelerde çok okudum. Bu tezde, esrarengiz kodlar var. Her okuyuşta yeni bir kod ile karşılaşıyorum. Modelde, meseleleri çözen, problemleri halleden pek çok kod saklıdır. Üstelik sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutan kodlar var. Rusya'nın buna ihtiyacı var. Ben, modelin bu yönüne hayranım" diyerek, teze olan hayranlığını aktardı. 
Prof. Dr. Gavriletz ise şunları söyledi: "Konular birbirine bağlı ve çok uyumlu. Tezin matematiği denge içinde." Gvriletz, tezin her meseleyi çözebilen bütünlüğüne dikkat çekti. 
Prof. Dr. Lisiçkin, Milli Ekonomi Modeli'nin bütünüyle çözüm olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Lisiçkin, "Bu tezin Rus Parlamentosu Duma'da görüşülmesi tarihi bir olaydır" diyerek söze başladı ve devam etti: "Tez tamamen çözümdür." Prof. Dr.Victor Volkonski: "Rusya'da ilimle din her zaman çatıştı. Hiç barışmadı. Haydar Baş dinle ilmi barıştırdı. Baş'ın tezinin uygulanması ile topluma huzur gelir" dedi. 
Bu açıklama, Ortodoks Rusya'nın Müslüman - Türk bir ilim adamının tezi olan Milli Ekonomi Modeli'ni takdiridir. 
Prof. Dr. Victor Minin de, "ABD radikal İslam'ı ve radikal Hıristiyanlığı pompalıyor. İnsanlar iki kutba ayrıldı. Toplumda anarşi çıkacağı kesin görünüyor. Bu terörün önüne ancak Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ile geçilebilir. Bunun için de Rusya'ya bu model şarttır" diyerek Milli Ekonomi Modeli'nin siyasi yansımalarını anlattı. 
Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Xosrov Kerimov, "Baş'ın tezinden çalanlar artık bunu yapamayacaklar. Duma'da bu tez dünyaya ilan edilmiştir. Ve bu tez kurtuluştur. Yüzyılın en mükemmel tezidir" diye seslenmiştir. Kerimov şöyle devam etti: "Rusya'nın iki görkemli âlimi Bogomolov ve Kavganov yahut Nobel ödüllü Stiglitz'in fikirlerinde Haydar Baş'ın tezine yakınlaşmaya başladıklarını görüyorum ama beni üzen bir mesele var. Hocamızın fikirlerinden istifade ediyorlar ama onun adını dile getirmiyorlar. Prof. Dr. Haydar Baş'ın adını anmalarına egoizmleri engel oluyor. Ama bu uzun sürmeyecek ve hepsi itiraf edeceklerdir." 
Kerimov, "Bush ve Obama arasındaki başkanlık seçimlerinde, Bush, krizden çıkış için 'çok harcayanların cebine para koyduğunda', Obama, "bu projeler Bush'a ait değil, Milli Ekonomi modelinden alıntıdır" demişti. Ancak aynı Obama, başa geçer geçmez Senato'ya sunduğu ekonomi paketinde, Milli Ekonomi Modeli'nden yaptığı alıntılarla tüketimi teşvik amaçlı vergi indirimi getirdi ama bu sefer Milli Ekonomi Modeli'nin adını zikretmedi" dedi. 
Prof. Dr. Kerimov Nobel ödüllü Stiglitz'den bahsederek, şöyle devam etti: "Stiglitz AB ülkelerinde ortak para birimi Euro'ya geçişle başlayan bu krizi ülkelerin Ortak Merkez Bankası sebebiyle para basma yetkisini kaybetmelerine bağlamıştı. Bu görüşü Prof. Dr. Baş, AB ülkelerinin ortak para birimi Euro'ya geçtikleri gece, 2000 senesinde Almanya'da basın yoluyla açıklamıştı. Stiglitz'in 2012 senesindeki tespiti, 12 sene sonra Prof. Dr. Haydar Baş'tan kopya iledir. MEM de yer alan senyorajın devreye konması ve devletlerin bağımsız bir ekonomi için para basma haklarını ellerinde tutmak zorunda olmaları MEM'e aittir. 
Ve yine ünlü para babası Soros, Birlik ülkelerinin krize girmeye başladığı zamana kadar "ortak para"yı desteklemiştir. Yani Soros ve Stiglitz, Euro'nun AB'nin sonu olduğunu görememiştir. Euro'nun bir başlangıç değil de son olduğunu vurgulayan sadece Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş'tır." 
Konuşmamızı takip edenler arasında öğrenciler de vardı. İktisat, siyasal bilimler ve diğer fakültelerde okuyan gençler ellerinde Milli Ekonomi Modeli'nin Rusça çevirisi kitaplar ile salona geldiler, ders olarak gördükleri Milli Ekonomi Modeli'ni bir kez de benden dinlediler. Üniversite hocalarının teşviki ile bir Türk bilim adamını dinlemeye gelen öğrencilere bir de imza merasimi tertiplendi. Salonda çıt çıkmadan takip edilen programda, yaptığımız konuşma Türkçe olmasına rağmen Türkçe anlatım Rusça çeviri kadar dikkatle takip edildi. 
Rus profesörlerin ifadesi ile dini ve ilmi birleştiren bu çalışma, Rusya'nın geleceğine yön verirken aslında dünya dengelerini de şekillendirecek. 
Rus Parlamentosu'na misafir devlet başkanlarının girdiği özel kapıdan, kapıda karşılanarak giriş yapan ve dört saat modeli hakkında bilgilendiren bendenizin çalışması hakkında Türkiye'deki yansımalara da dikkat çekmek gerekir. 
Biz isterdik ki, Türkiye'de Türk milletinin evladı olarak ben bu konuşmayı, Türkiye büyük millet meclisinde yapayım. Mecliste tezini anlatacağı bir konuşma yapmamızı bırakın, adımız dahi Meclisten içeri girememektedir. Bilinçli bir şekilde gizleniyoruz, iftiralar ile milletin nazarından saklanıyoruz. 
Türkiye'de, ABD yanlısı, AB'ci "boyalı basın" olarak ifade edilen yazılı ve görsel medyada bu sebeple, Rusya'daki bu konuşma hakkında tek kare habere yer verilmemiştir. Kaldı ki, ABD'de Bush ve Obama döneminde, ekonomi konusunda Milli Ekonomi Modeli'nin bazı başlıkları kanunlaştırılmıştır. Bizim boyalı basında, İmralı'dan gelecek açılım haritası gündemde. 
Bizim boyalı basın, İmralı'dakiler ile şekillenecek yol haritasının nasıl yeni anayasaya yansıyacağını konuşmakta. 
Bizim boyalı basın, Türklük ve Kürtlük ayrımından başlayan süreç ile belki de AB taleplerinde 36 etnik kimlikten bahsedildiği gibi 36 ya ayrılacak bir Türkiye'nin planını hazırlamakta. Ve bizim boyalı basın, Türk milletinin ve devletinin saadetinin, geleceğinin bağımsız bir ekonomiden geçtiğini bilmiyor veya bilinçli olarak gizliyor. 
Boyalı basının MEM'ini ve bizi gizlemesi, bunların Türk milletini veya devletini düşünmediklerini de göstermektedir. 
Çünkü bizzat Putin, "Bu model, halka huzur getireceği, adil dağılımı sağlayacağı için Rusya'da uygulayacağım" demiştir. 
Halkını düşünen, bundan istifade etmeli, bu modele sahip çıkmalıdır. Sessiz bir devrimle, kapitalizm ve sosyalizmi tarihe gömen MEM, boyalı basında gizlendikçe, tam bağımsızlığı temsil ettiğini ve milli duruşun simgesi olduğunu ispatlanmaktadır. 
Bugün bağımsızlığının ve geleceğinin derdine düşen Türk halkı için karar günüdür. Ya ABD'ye kaptırdığı "kutup olma" vasfını MEM ile tekrar kazanacağını hesap eden Rusya gibi bu modele sarılacak; ya da boyalı basını takip etmeye devam edecek. Ancak boyalı basını takip etmeye devam ederse, bir bakmış elinde sarılacağı bir bayrak, yaşayacağı bir vatan toprağı ve koruyacağı milli hiçbir şey kalmamış… 
Gün Bağımsız Türkiye Partisi'ni kapı kapı anlatma günüdür. Gün Rusya'nın da peşine düştüğü Milli Ekonomi Modeli'ne ve bize sahip çıkma günüdür.  Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 2 Nisan 2019 Golan Tepeleri'nden Türkiye'ye
  • 4 Ağustos 2016 FETÖ, Atatürkü neden sevmez?
  • 12 Temmuz 2016 NATO konsepti değişmiyor ya Türkiye?
  • 28 Haziran 2016 Zaman bizi haklı çıkardı: AB dağılıyor
  • 27 Haziran 2016 İmam Hüseyin (a.s.)
  • 17 Aralık 2015 Türkiyenin dostu kaldı mı?
  • 4 Ağustos 2015 Ehl-i Beytin değeri
  • 3 Ağustos 2015 İkinci defa sırtından vurulan Alevi Kürtler
  • 21 Temmuz 2015 Bayramınız mübarek olsun
  • 15 Temmuz 2015 Koalisyon görüşmeleri
  • 13 Temmuz 2015 Kadir Geceniz mübarek olsun
  • 10 Temmuz 2015 Yaraya merhem Milli Ekonomi Modelidir
  • 8 Temmuz 2015 Yeni bir anlayış şart
  • 7 Temmuz 2015 Yunanistan 'Hayır'ın hakkını vermeli
  • 3 Temmuz 2015 MEM çağı başlamıştır
  • 2 Temmuz 2015 MEM çağı başlamıştır
  • 1 Temmuz 2015 Türkiye-Savaş-Rusya
  • 30 Haziran 2015 Ramazana yakışmayan manzaralar
  • 29 Haziran 2015 Yine savaşın eşiğindeyiz
  • 26 Haziran 2015 Ehl-i Beyt-4
  www.sinemalar.com

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  1703308 µs