Piyasalar

22 Temmuz 2019, Pazartesi tsi
°C

En Sıcak Konular

Prof. Dr. HAYDAR BAŞ


Prof. Dr. HAYDAR BAŞ
7 Ocak 2013

Sapık hezeyanların tarihi geçmişiArap Baharı sürecinde tekrar gündeme gelen Şii-Sünni fitnesi bugün Hz. Ali’ye inanan Müslümanları din dışı ve sapık olarak göstermektedir. CIA bağlantılı bazı müftüler, Hz. Ali sevdalılarının, -haşa- Hz. Ali’yi Allah kabul ettiklerini, bu sebeple katledilmelerinin vacip olduğunu ifade etmekteler. Şia âleminin üzerinden yürütülen İslam’ı yok etme planları aslında bugüne ait değil. Şiayı Abdullah b. Sebe isimli bir hayal kahramanın kurduğunu iddia eden kişiler, onun ağzından sanki Şiiliğe mal edilmiş görüşleri İslam itikadına sokmaya çalışmışlardır. Böylece yanlışlar ve uydurmalar Şiilik yolu ile islamın gerçekleri imiş gibi gösterilmiş, aynı zamanda Şiilerin inandıkları da sapık ve batıl kabul ettirilmiştir. Abdullah b. Sebe’den rivayet yapan ilk kişi Seyf b. Ömer’dir. Yalan hadis uydurduğu bilinen bu kişiden sonra, tarihçi Taberi de İbn Sebe’den hadis nakletmiştir. Zaman içinde müsteşrik mantık aynı gerekçelerle İbn Sebe’den nakillere yer vermiştir. Nicholson, Van Vloten, J. Wellhausen, Dwight Donaldson ve Ahmed Emin müsteşrik yazarlardır. Bu kişiler, Şianın Yahudi olduğu iddia edilen Abdullah b. Sebe tarafından kurulduğu ve Şianın sapık olduğu tezini işlemiştir. Ahmed Emin, Fecr’ül İslam adlı eserinde Taberi’den alıntılar ile Hz. Osman dönemi ve Ebuzer Gıffari’nin ona karşı çıkmasını anlattıktan sonra 276. sayfada şunları yazıyor: “Şiilik, İslam’a karşı güdülen kin ve düşmanlık yüzünden İslam’ı yıkmak isteyen herkesin sığındığı bir mezhep olmuştur. Yahudi, Hıristiyan yahut Zerdüşti olan ve kendi dininin esaslarını İslam’a sokmak isteyen herkes, Peygamberin Ehl-i Beyti’nin sevgisini kendisine bir perde yapmakta, bu perde ardında dilediğini yapmaya uğraşmaktadır. Şia recat inancını böylece Yahudilerden aldı” der. Müsteşrik Nicholson, Cambridge baskılı “History of the Arabs” kitabının 215. sayfasında şunu yazar: “Abdullah b.Sebe, Sabaiyye fırkasının kurucusudur. Yahudidir ve Hz. Osman’ın zamanında Müslüman olmuştur. İbn Sebe, İsa’nın bu dünyaya tekrar geleceğine inanıp da, Hz. Muhammed’in tekrar geleceğine inanmayan kişiye şaşılır; oysa ki Kur’an da Hz. Muhammed’in de tekrar geleceği açıkça bildirilmiştir. Binlerce peygamber gelip geçmiştir, her birinin de yerine geçecek vasisi vardır. Muhammed’in vasisi de Ali’dir (as)” demektedir. Müsteşrik Wellhausen, “Das Arabische Reich und sein Sturtz” adlı kitabının 56-57.sayfalarında şunu yazar: “Sabailer, İslam’ın esasını bozmuşlardır. Onlar Kur’an’ın hilafına Tanrının peygamberin bedenine; peygamberin vefatından sonra da Ali’nin ve soyunun bedenlerine hülul ettiğine inanıyorlardı. Onların nazarında Ali, Ebubekir ve Ömer’le bir sayılmazdı. Kutsi ruhun Ali’ye hulul ettiğine inanıyorlardı.” Bu müsteşrik de kitabının önsözünde Taberi’yi övmektedir. Örneklerden anlaşılmaktadır ki, Taberi kaynaklı Abdullah b. Sebe rivayetleri, aslında yaşamamış bir kişinin ağzından ve fiillerinden Hz. Ali’yi ve onu sevenleri karalamak için uydurulmuş rivayetlerdir. Müsteşrikler tarafından da kullanılan rivayetlerin bugün Şii dünya için atılan iftiraların aynısı olduğuna dikkat ediniz. Demek ki, Şii dünyanın ve Hz. Ali’nin karalanması sadece bugüne ait bir fitne değildir. Ravi Seyf b. Ömer, ilk nakilleri hicri 170 ve 193’de yapmıştır. İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren bu bozucu fitne hayali İbn Sebe’nin ağzından nakillerle bugüne gelmiştir. Bugün de, Arap Alevisi olan kardeşlerimiz Nusayriler için “Hz. Ali’ye Allah diyorlar” denmiyor mu? Bu sebeple Müslüman dünyanın özellikle Sünni kardeşlerimizin ayık olması gerekmektedir. Oynanan oyun Şianın dışlanması ve yok edilmesi ile kalmayacak, Sünnileri de içine alarak topyekün İslam ümmetinin itikadını değiştirecektir. İlk Aleviler, Hz. Ali’nin yanında yer alan Hz. Peygamberi görme şerefine erişmiş ilk sahabelerdir. Ebuzer Gıffari, Ammar bin Yasir, Selman-ı Farisi, Mikdad b. Esved, Halid b. Said b. As, Osman b. Huneyf, Ebu Eyyub el Ensari, Bureyde b. Eslemi, Ubey b. Kab, Huzeyme b. Sabit, Ebu Eysem b. Teyhan, Sehl b. Huneyf, Zeyd b. Erkam, Abdullah b. Abbas, Sad b. Ubade, Cabir b. Abdullah el-Ensari, Huzeyfe b. Yeman, Kays b. Sad’dır. Bu isimler sahabenin en seçkin ve takva insanları, Hz. Peygamberin (sav) sevdiği dostları ve arkadaşlarıdır. Günümüzde bidatte ve sapık olarak gösterilmeye uğraşılan Şii dünyada İmam Ali ve ardından giden bu sahabelerin yolunu takip eden kişilerdir. Gerçek bu iken, sergilenen oyun iyi görülmelidir. Maksat, İmam Ali Efendimizi karalamak ve karartmak; ona yakın olanları devre dışı bırakmaktır. Yarın Şia taraftarlarının ve Ehl-i Beyt’in bu batıllarla nasıl mücadele ettiklerini yazacağız.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 2 Nisan 2019 Golan Tepeleri'nden Türkiye'ye
  • 4 Ağustos 2016 FETÖ, Atatürkü neden sevmez?
  • 12 Temmuz 2016 NATO konsepti değişmiyor ya Türkiye?
  • 28 Haziran 2016 Zaman bizi haklı çıkardı: AB dağılıyor
  • 27 Haziran 2016 İmam Hüseyin (a.s.)
  • 17 Aralık 2015 Türkiyenin dostu kaldı mı?
  • 4 Ağustos 2015 Ehl-i Beytin değeri
  • 3 Ağustos 2015 İkinci defa sırtından vurulan Alevi Kürtler
  • 21 Temmuz 2015 Bayramınız mübarek olsun
  • 15 Temmuz 2015 Koalisyon görüşmeleri
  • 13 Temmuz 2015 Kadir Geceniz mübarek olsun
  • 10 Temmuz 2015 Yaraya merhem Milli Ekonomi Modelidir
  • 8 Temmuz 2015 Yeni bir anlayış şart
  • 7 Temmuz 2015 Yunanistan 'Hayır'ın hakkını vermeli
  • 3 Temmuz 2015 MEM çağı başlamıştır
  • 2 Temmuz 2015 MEM çağı başlamıştır
  • 1 Temmuz 2015 Türkiye-Savaş-Rusya
  • 30 Haziran 2015 Ramazana yakışmayan manzaralar
  • 29 Haziran 2015 Yine savaşın eşiğindeyiz
  • 26 Haziran 2015 Ehl-i Beyt-4
  www.sinemalar.com

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  1633551 µs